III. OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN KONFERENCIA: Egy évtized kihívásai, változásai a pedagógusképzés és a neveléstudományok területén

2022. március 11-12.

III. Oktatás Határhelyzetben Konferencia Absztraktkötete elérhető a következő linken: 

https://kiado.partium.ro/hu/kiadvanyaink/iii-oktatas-hatarhelyzetben-konferencia-absztraktkotet

absztraktkötet front

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. Oktatás Határhelyzetben Konferencia lektorált tanulmánykötetében való publikálás feltételei

 • Beküldés: nevelestudomanyok@partium.ro

 • Leadási határidő: 2022. június 10.

 • Elfogadható formátumok: Word (doc, docx) vagy LibreOffice (odt)

 • Leütések száma (címmel, kivonattal, könyvészettel együtt): 20 ezer - 35 ezer

 • Nyelv: magyar

 • Kivonatok és kulcsszvak: magyar és angol nyelvű kivonat, magyar és angol nyelvű kulcsszavak

 • Hivatkozások: APA 7 stílusú bibliográfia, szövegközi hivatkozások. Javasoljuk a referenciakezelő szoftverek használatát (pl. Zotero, Mendeley).

 • Jegyzetek: lábjegyzetek használata, végjegyzetek kerülése

  • Szövegstílusok: Kérjük, hogy a szöveg elkészítéséhez használják a mellékelt sablont (template) és az abban szereplő, előre definiált stílusokat. Letölthető sablon: III-oh-tanulmanykotet-template.docx

 • Táblázatok és képek:

  • A táblázatokat és képeket aláírással (felirattal) kell ellátni, és szükség esetén jelölni kell a forrást.

  • Kérjük, hogy a szövegben csak kép formátumú illusztrációkat használjanak. A Wordben vagy más szövegszerkesztőben szerkesztett ábrákat, valamint az Excel diagramokat előzetesen kép formátumra kell alakítani.

  • A szöveghez külön is mellékelni kell a jpg vagy png formátumú, 200-300 dpi felbontású képeket, a fájlnév a kép (automatikus) feliratban megjelenő sorszáma.

 • Helyesírás: Kérjük, figyeljen a helyesírásra, nyelvhelyességre! A nyelvileg helytelen cikkeket nem fogadjuk el. Ajánlott a kézirat előzetes helyesírás-ellenőrzése.


Programfüzet

Absztraktkötet


A konferencia oldala


Konferencia-felhívás

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi Tanszéke, Neveléstudományi Intézete és a Partiumi Területi Kutatások Intézete

2022. március 11-12-én szervezi meg a

III. OKTATÁS HATÁRHELYZETBEN tudományos konferenciát, melynek címe:

Egy évtized kihívásai, változásai a pedagógusképzés és a neveléstudományok területén.

Idei neveléstudományi konferenciánkon a Partiumi Keresztény Egyetemen tíz éves tanító-, óvóképző szak és az elmúlt évtized pedagógiai megvalósításai, eredményei kerülnek középpontba. Arra hívjuk a gyakorló pedagógusokat és a tudományos közösség tagjait, hogy velünk együtt ünnepelve gondolják végig, milyen változások történtek az elmúlt tíz év során a képzési, oktatási-nevelési gyakorlatban, a neveléstudományi kutatásokban és a pedagógia elméleti területein. Egy visszatekintés mindig összegzés is, kirajzolódó minták felismerése, következtetések levonása, ugyanakkor lehetőség önvizsgálatra és új célok, irányok kijelölésére.

A közös gondolkodást a neveléstudományok és a hozzá kapcsolódó diszciplínák tág terében képzeljük el. Lehetőségként – nem kizárólagos jelleggel – a következő témaköröket ajánljuk:

 • Pedagógusképzés és -továbbképzés, pedagóguskutatások
 • A kisebbségi oktatás kihívásai
 • Kisgyermeknevelés, óvodapedagógia
 • Játék- és szabadidő-pedagógia
 • Hagyomány és innováció a közoktatásban
 • Felsőoktatási kutatások
 • Alternatív pedagógiák, művészeti nevelés
 • Integráció és differenciálás
 • Szakmódszertani kutatások
 • Neveléslélektan és nevelésszociológia
 • Neveléstörténeti kutatások.

A konferencia nyelve magyar.

A konferenciára 15–20 perces empirikus vagy elméleti előadással, szimpóziummal, illetve gyakorlati műhellyel (workshop) lehet jelentkezni az előadások/műhelyek 200-250 szavas absztraktjával. Az előadók, műhelyvezetők számára a regisztráció online felületen zajlik: Regisztráció és szakmai anyagok feltöltése.

A szakmai anyagok benyújtásának határideje: február 15.

Screenshot 34

Terveink szerint a konferencia személyes jelenléttel valósul meg, de az éppen érvényben lévő járványügyi szabályok és lehetőségek függvényében elképzelhető a hibrid változat is.

A konferencia helyszíne a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad, Sulyok István utca, 14–16.), valamint szükség esetén az online tér.

A részvételi díj 200 lej (15000 Ft), amely összeg tartalmazza a konferenciacsomagot, a kávészünetekben felszolgált frissítőket, illetve az elektronikus formátumú lektorált konferenciakötet kiadásának költségét. A kötettel kapcsolatos részletekkel a konferencia során jelentkezünk.

Mindemellett szeretnénk felhívni a konferenciára jelentkezők figyelmét, hogy kutatásaik eredményeit egyetemünk angol nyelvű folyóiratában (Papers in Arts and Humanities) is közölhetik. A publikáció absztraktjának beküldési határideje: február 15. További részleteket találnak a felhívásban.

Várjuk előadók és érdeklődők jelentkezését! Kérjük a konferencia hírét, lehetőségét ossza meg munkatársaival, tanítványaival is!

forrás: tanitokepzo.partium.ro