Kutatás

 

2011. november - Domus junior ösztöndíj, Budapest

Kedvezményezett: drd. Bartha Krisztina

Cím: Magyar-román gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai
 

2014. január - Domus junior ösztöndíj, Budapest

Kedvezményezett: drd. Bartha Krisztina

Cím: Beszédfeldolgozási folyamatok egy- és kétnyelvű gyermekeknél (felhasználás 2014. január)

 

Cím: Az anyanyelv képe

Kutatásvezető: Magyari Sára

Kutatócsoport tagjai: Czégé Réka, Györgydeák Éva, Vincze Emese,

Többnyelvűség és multikulturalitás szak, MA, I. év, tanárképzős hallgatók

Doménium: nyelvészet, oktatás

Pályáztató: Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár

Téma:  az anyanyelv nyelvi képének vizsgálata Bihar és Temes megyei magyar középiskolába járó diákok körében.

2014 – egyéni kutatási projekt

Kedvezményezett: drd. Bartha Krisztina

Doménium: pszicholingvisztika, oktatás

Cím: A beszédészlelés és a beszédmegértés jellemzői kisiskoláskorban

Pályáztató: Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár

 

2010−2013: Campus-Lét a Debreceni Egyetemen, kutatási projekt (OTKA K 81858).

Cím: Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák

Kutatócsoport tagja: drd. Bordás Andrea

 

borit szoszedet vegleges page 001

Cím: Hamis bartátok a magyar és a román nyelvben

Kutatásvezető: Magyari Sára

Kutatócsoport tagjai: Berecki Andrea, György Henrietta, Varga Barbara,

Többnyelvűség és multikulturalitás szak, MA, I-II. év, tanárképzős hallgatók, magyartanárok

Doménium: nyelvészet, oktatás

Pályáztató: Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár

Időszak: 2016/2017