Magiszteri képzés

TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet tanárképzésre az O.M. 3850/2017 rendelete és annak 4129/2018-as számú kiegészítése alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: a II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: mestreképzős hallgatók, akik tanulmányaik elvégzése után középiskolában szeretnének tanítani.

A képzés formája: 2 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak

2021. szept. 27 - okt. 06., 15 óra

Felvételi időpont

2021. október 08., 12 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

                    1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

                    2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

 Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  1.   Licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) hitelesített másolata

  2. . Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă/supliment la diplomă) hitelesített másolata

  3. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás másolata

  4. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonatának (foaie matricolă) másolata

  5. . A születési/házassági bizonyítvány másolata

  6. . A személyi igazolvány egyszerű másolata

  7. . Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

  8. . Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-ma-2021.doc

  9.  Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017 rendelete és annak 4129/2018-as számú kiegészítése alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak

2021. szept. 27 -okt. 06, 15 óra

 

Felvételi időpont

2021. október 08., 12 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

                       1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

                       2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített másolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata

3. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás másolata

4. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonatának (foaie matricolă) másolata

5. A születési/házassági bizonyítvány másolata

6. A személyi igazolvány egyszerű másolata

7. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-pgma-2021.doc

8. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

9. Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)