Szükséges iratok

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

ALAPKÉPZÉS

1. beiratkozási kérvény – bairatkozasi-lap-ba.doc

2.   igazolás aktív hallgatói jogviszonyról (nem PKE hallgatók esetében)

3.   keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);

4. személyi igazolvány másolata;

5.  pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás;

 

MESTERKÉPZÉS

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata

3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

4. A személyi igazolvány egyszerű másolata

5. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-ma.doc

6. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

7. Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)