Szükséges iratok

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

ALAPKÉPZÉS

1.  1 db. irattartó;

2. beiratkozási kérvény – a nyomtatvány a titkárságon igényelhető;

3.   igazolás aktív hallgatói jogviszonyról (nem PKE hallgatók esetében)

4.   keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);

5. személyi igazolvány másolata;

6.  pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás;

7. vizsgadíj befizetését igazoló számla – 50 RON;

8.  a felvételi díj alól mentességet igénylők számára a következő iratok egyike szükséges: halotti bizonyítvány másolata, félárvák és árvák esetében gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ott nevelkedtek.

MESTERKÉPZÉS

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata

3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata

4. A személyi igazolvány egyszerű másolata

5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)

6. A4-es dosszié

7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető

8. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

9. Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)