Szükséges iratok

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

ALAPKÉPZÉS - 1-ES SZINT

1. beiratkozási kérvény – beiratkozasi-lap-ba-2021.doc

2.   igazolás aktív hallgatói jogviszonyról (nem PKE hallgatók esetében)

3.   keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);

4. személyi igazolvány másolata;

5.  pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás;

POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS  -- 1-ES SZINT

1. Eredeti licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă), hitelesített másolata

2. Eredeti törzskönyvi kivonat (foaie matricolă), hitelesített másolata

3. A születési/házassági bizonyítvány másolata

4. A személyi igazolvány egyszerű másolata

5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)

6. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-pgba-2021.doc

7. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

8. Külföldi oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (román állampolgár esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgár esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

 

MESTERKÉPZÉS - 2-ES SZINT

  1.   Licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) hitelesített másolata
  2. . Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă/supliment la diplomă) hitelesített másolata
  3. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás másolata
  4. . Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonatának (foaie matricolă) másolata
  5. . A születési/házassági bizonyítvány másolata
  6. . A személyi igazolvány egyszerű másolata
  7. . Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás
  8. . Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-ma-2021.doc
  9.  Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)

POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS - 2-ES SZINT

 

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített másolata

2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata

3. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés elvégzését igazoló oklevél/igazolás másolata

4. Eredeti I-es szintű pedagógia modul képzés törzskönyvi kivonatának (foaie matricolă) másolata

5. A születési/házassági bizonyítvány másolata

6. A személyi igazolvány egyszerű másolata

7. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-pgma-2021.doc

8. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

9. Külföldi licensz oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (Román állampolgárok esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgárok esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)