Alapképzés

TANÁRKÉPZÉS ALAPSZAKON

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017 rendelet és annak 4129/2018-as számú kiegészítése alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak: 2021. szeptember 27 - október 06., 15 óra

Felvételi időpont: 2021. október 7., 14 óra

 Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

-         beiratkozási kérvény – beiratkozasi-lap-ba-2021.doc

-         igazolás aktív hallgatói jogviszonyról (nem PKE hallgatók esetében)

-         keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);

-         személyi igazolvány másolata;

-        pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás;

 

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Neveléstudományi Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017 rendelete és annak 4129/2018-as számú kiegészítése alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozási időszak: 2021. szeptember 27- október 06., 15 óra

Felvételi időpont: 2021. október 7., 14 óra

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

 Információ: e-mail: partiumdppd@partium.ro, tel.: 0259-418252 / 112.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. Eredeti licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă), hitelesített másolata

2. Eredeti törzskönyvi kivonat (foaie matricolă), hitelesített másolata

3. A születési/házassági bizonyítvány másolata

4. A személyi igazolvány egyszerű másolata

5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)

6. Beiratkozási lap – beiratkozasi-lap-pgba-2021.doc

7. Pályaalkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

8. Külföldi oklevél Tanügyminisztérium általi elismertetése (román állampolgár esetében „Atestat de echivalare”, külföldi állampolgár esetében „Scrisoare de acceptare la studii”)