Magiszteri képzés

TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet tanárképzésre az O.M. 5745/13.09.2012 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: a II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: mestreképzős hallgatók, akik tanulmányaik elvégzése után középiskolában szeretnének tanítani.

A képzés formája: 2 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2017. október 2-13. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, naponta 9 és 15 óra között. Október 13-án 12 óráig fogadjuk el a beiratkozásokat.

Felvételi időpontja: 2017. október 13., 13 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

 1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
 2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

 Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata
 2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata
 3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata
 4. A személyi igazolvány egyszerű másolata
 5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)
 6. A4-es dosszié
 7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 5745/13.09.2012 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2017. október 2–13. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, naponta 9 és 15 óra között. Október 13-án 12 óráig fogadjuk el a beiratkozásokat.

Felvételi időpontja: 2017. október 13., 13 óra

A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

 1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
 2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata
 2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata
 3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata
 4. A személyi igazolvány egyszerű másolata
 5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)
 6. A4-es dosszié
 7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető