Magiszteri képzés

TANÁRKÉPZÉS MESTERIZŐKNEK

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet tanárképzésre az O.M. 5745/13.09.2012 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben vagy azok elvégzése után szeretnének beiratkozni az II-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: a II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul II.).

Célcsoport: mestreképzős hallgatók, akik tanulmányaik elvégzése után középiskolában szeretnének tanítani.

A képzés formája: 2 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2016. október 4–14. között, a Közgadaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában, naponta 9 és 15 óra között.

Felvételi időpontja: 2016. október 21., 13 óra. A mesteris jelentkezők számára a felvételi interjú a már elvégzett pedagógiai képzésre, esetleg tanítási gyakorlatra vonatkozik.

A mesteris jelentkezők számára az alábbi bibliográfia ajánlott a felvételi interjúra:

1. Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

2. Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, Serfőző Mónika: „Fekete pedagógia”: értékelés az iskolában. Argumentum, Budapest, 2006.


Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com tel.: 0259-418252 / 109.