Alapképzés

TANÁRKÉPZÉS ALAPSZAKON

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017-es rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik közben szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2017. október 2–17. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, naponta 9 és 15 óra között.

Felvételi idpőntja: 2017. október 18., 16 óra

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. 1 db. irattartó;
 2. beiratkozási kérvény – a nyomtatvány a titkárságon igényelhető;
 3. keresztlevél másolata (esetenként házassági bizonyítvány másolata);
 4. személyi igazolvány másolata;
 5. vizsgadíj befizetését igazoló számla – 50 RON;
 6. a felvételi díj alól mentességet igénylők számára a következő iratok egyike szükséges: halotti bizonyítvány másolata, félárvák és árvák esetében gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ott nevelkedtek.

felveteli-ba-2017-hir.pdf

 

POSZTGRADUÁLIS TANÁRKÉPZÉS

 

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 3850/2017-es rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban.

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2017. október 2–17. között, a Tanárképző Intézet titkárságán, naponta 9 és 15 óra között.

Felvételi időpontja: 2017. október 18., 16 óra

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.

Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 112.

A beiratkozáshoz szükséges iratok

 1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata
 2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata
 3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata
 4. A személyi igazolvány egyszerű másolata
 5. Elérhetőség (telefonszám, emailcím)
 6. A4-es dosszié
 7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető

felveteli-pg-ba-2017-hir-1.pdf

tajekoztato-ba-pg-teljes.pdf