Alapképzés

TANÁRKÉPZÉS ALAPSZAKON

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárkézpő Intézete felvételit hirdet alapfokú képzésre az O.M. 5745/13.09.2012, rendelet alapján azok számára, akik tanulmányaik közben vagy azok elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.).

Célcsoport: egyetemisták, akik tanulmányaik elvégzése után tanári pályára készülnek.

A képzés formája: 3 év nappali tagozaton.

Posztgraduális képzés esetén: 1 év nappali tagozaton.

Beiratkozás: 2016. október 4–14. között, a Közgadaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában, naponta 9 és 15 óra között.

Felvételi időpontja: 2016. október 20., 16 óra.

Az alapszakos jelentkezők számára a felvételi interjú a pályaalkalmasságot hivatott felmérni.
 

 Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com, tel.: 0259-418252 / 109.